Strona 1 z 1

karta WPiP Administracja - 3.5 treści kształcenia -cwiczenia

Post: 09 maja 2013, 9:17
autor: administrator
na dzień 09.05.13 treści kształcenia/ćwiczenia sformułowane są następująco:

Lp. Treści kształcenia realizowane w ramach ćwiczeń Liczba godz. ST/NST

Cw1 Pojęcie prawa. Poglądy na istotę prawa i jego społeczne funkcje. Znaczenie znajomości prawa dla obywatela. Rola prawa w organizacji państwowej. Państwo
prawa. 1 1
Cw2 Przedmiot prawoznawstwa. Podstawowe działy i dyscypliny prawoznawstwa. 1 1
Cw3 Źródła prawa powszechnie obowiązującego w Polsce i UE. Aktyw prawa wewnętrznego. 1 1
Cw4 System prawa w Polsce. Gałęzie prawa. 1 1
Cw5 Zasady obowiązywania i stosowania prawa. 2 2
Cw6 Pojęcie stosunku prawnego, jego rodzaje i źródła. 2 2
Zaliczenie 2 2

Razem godz. 10 10

w razie uwag i propozycji zmian do tej części karty proszę o dyskusję w tym wątku
Dr Kamilla Kurczewska